Resetovanje nivoa Ink4Jet mastila (boje) - poništavanje čipa na kertridžu
posle dopune kertridža ( punjenja kertridža, inkjet refila ) kod štampača
Canon 4600Prvo upozorenje koje će te dobiti od strane štampača je prva slika.
Tek sada možete početi sa postupkom poništavanja ponazivača nivoa boje u štampaču.

Resetovanje nivoa Ink4Jet mastila za Canon 4200, posle dopune kertridža ( punjenja kertridža, inkjet refila ) - korak 1
Potvrdite na OK

Resetovanje nivoa Ink4Jet mastila za Canon 4200, posle dopune kertridža ( punjenja kertridža, inkjet refila ) - korak 2
Potvrdite na YES

Resetovanje nivoa Ink4Jet mastila za Canon 4200, posle dopune kertridža ( punjenja kertridža, inkjet refila ) - korak 3
Potvrdite na YES

Resetovanje nivoa Ink4Jet mastila za Canon 4200, posle dopune kertridža ( punjenja kertridža, inkjet refila ) - korak 4
Sada na štampaču pritisnite dugme RESUME (to je dugme trougao i oko njega opisan krug)
i držite ga pritisnuto 5 sekundi. Sačekajte da štampač odradi svoje. Nakon čega iznad tog
kertridža neće stajati crveni krug sa belim X, već će biti prikazana prazna komora.

Resetovanje nivoa Ink4Jet mastila za Canon 4200, posle dopune kertridža ( punjenja kertridža, inkjet refila ) - korak 5

Ink4Jet mastilo i punjenje kertridža (dopuna kertridža) za inkjet štampače.
Beograd
(Rakovica - Kanrevo brdo)

Webmaster i Copyright © 2018 "ZJKiza"