Uputstvo za dopu (refil, punjenje) dopunjivih kompatibilnih kertridža sa autoreset čipovima
za EPSON štampače1. Napunite špric sa odgovarajučom bojom Ink4Jet mastila (oko 12ml).
2. čep koji je označen na slici 1. izvucite.

Uputstvo za dopu (refil, punjenje) dopunjivih kompatibilnih kertridža sa autoreset čipovima za EPSON štampače - korak 1
Slika 1.

3. U otvor gde se nalazio čep lagano zaglavite špric bez igle slika 2.
koliko samo da stoji fiksiran na kertridžu.

Uputstvo za dopu (refil, punjenje) dopunjivih kompatibilnih kertridža sa autoreset čipovima za EPSON štampače - korak 2
Slika 2.

4. Polako u periodu od 40 sekundi ubrizgajte Ink4Jet mastilo u rezervoaru kertridža.
5. Nakon sipanja Ink4Jet mastila (boje) u kertridž, lagano izvući špric iz otvora kertridža.
Vratiti gumeni čep na njegovo mesto.
6. Ubacite kertridž u štampač i uradite test strane štampača.
7. Ako štampač ne ostavlja otisak nekom bojom izvadite problematični kertridž iz štampača.
8. Prazan špric bez igle ugurajte u donji otvor kertridža slika 3.

Uputstvo za dopu (refil, punjenje) dopunjivih kompatibilnih kertridža sa autoreset čipovima za EPSON štampače - korak 3
Slika 3.

9. Polako u pravcu strelice, polako izvlačite vazduh iz kertidža.
Onog trenutka kada krene mastilo (boja) prekinite.
10. Izvadite špric iz kertrtidža, obrišite višak mastila (boje) sa donje strane
kertridža i vratite ga u štampač.
11. Uradite test strane štampača. Problem bi trebalo da bude rešen.
U suprotnom ponovite korake od 7 do 11.

Ink4Jet mastilo i punjenje kertridža (dopuna kertridža) za inkjet štampače.
Beograd
(Rakovica - Kanrevo brdo)

Webmaster i Copyright © 2018 "ZJKiza"