Čišćenje glave kertridža kod štampača
LexmarkČišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 1
Kliknite mišem na START

Čišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 2
Stanite na polje PRINTERS AND FAXES i kliknite mišem

Čišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 3
U prozoru koji Vam se otvorio stanite na Vaš štampač i kliknite DESNIM tasterom

Čišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 4
Pronadjite polje PROPERTIS i kliknite mišem

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark inkjet štampača - korak 5
Kliknite ne polje CARTRIDGE MAINTENANCE

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark inkjet štampača - korak 6
Izaberite opciju CLEAN PRINT NOZZLES i štampač će početi sa čišćenjem glave


LEXMARK Z-25 i Z-35

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 1
Iz bilo kog software-a idite na opciju PRINT,
odredite Vaš štampač i kliknite mišem na PROPERTIES

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 2
Kliknite mišem OPTIONS i otvoriće Vam se padajući meni

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 3
Odaberite opciju SOLUTION CENTER

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 4
Kliknite mišem na MAINTENANCE

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 5
Kliknite ne ikonicu INSTALL A NEW PRINT CARTRIDGE

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 6
Nastavite pritiskomna dugme NEXT

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 7
Štampač će registrovati kertridž. Potvrdite registraciju pritiskom na OK

Čišćenje glave kertridža kod Lexmark Z-25 i Z-35 inkjet štampača - korak 8
Kliknite mišem na CLEAN TO FIX HORIZONTAL STREAKS,
štampač će očistiti kertridž i odštampati test stranu.

Ink4Jet mastilo i punjenje kertridža (dopuna kertridža) za inkjet štampače.
Beograd
(Rakovica - Kanrevo brdo)

Webmaster i Copyright © 2018 "ZJKiza"