Čišćenje glave kertridža kod štampača
EpsonČišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 1
Kliknite mišem na START

Čišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 2
Stanite na polje PRINTERS AND FAXES i kliknite mišem

Čišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 3
U prozoru koji Vam se otvorio stanite na Vaš štampač i kliknite DESNIM tasterom

Čišćenje glave kertridža kod inkjet štampača - korak 4
Pronadjite polje PROPERTIS i kliknite mišem

Čišćenje glave kertridža kod Epson inkjet štampača - korak 5
Kliknite ne polje UTILITIES

Čišćenje glave kertridža kod Epson inkjet štampača - korak 6
Izaberite opciju HEAD CLEANING i štampač će početi sa čišćenjem glave

Čišćenje glave kertridža kod Epson inkjet štampača - korak 7
Da bi proverili da li je glava dobro očišćena kliknite mišem na NOZZLE CHECK
i štampač će odraditi stranu sa proverom protočnosti dizni

Ink4Jet mastilo i punjenje kertridža (dopuna kertridža) za inkjet štampače.
Beograd
(Rakovica - Kanrevo brdo)

Webmaster i Copyright © 2018 "ZJKiza"