Mastilo za inkjet štampače i kertridiž su potrošni materijali i ne podležu garanciji.

Za dopunjen kertridž (punjen kertridž) reklamacije primamo u roku od 21 dana.

Reklamacija ne važi u slučaju :

A) mehaničkog oštećenja :

 1. zapušenost mlaznica (glave) kertridža,
 2. zapušenost glave štampača,
 3. pregorevanje mlaznica
 4. oštećenost kontaktora na kertridžu,
 5. oštećenost kontaktora na glavi štampača
 6. curenje mastila iz mlaznica (glave) kertridža

B) elektronskog otkaza:

 1. kada je kertridž neupotrebljiv,
 2. štampač ne prihvata kertridž,
 3. otkaz čipa na kertridžu.

C) ako nije bio u upotrebi duže od 21 dana

D) ako je kertridž prazan.

GDE SE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAJU !!!

Razlozi nastanka navedenih oštećenja nastaju usled nepravilnog rukovanja sa štampačem tokom štampe !!!

 • Štampač nije u upotrebi duže od 21 dana ( kvar: A-1, A-2)
 • Štampanje bez mastila (nedovoljna količina mastila) čak i jedne strane teksta A4 formata ( kvar: A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3)
 • Veći obim štampe od dnevnih mogućnosti štampača (kvar: A-3, B-1, B-2, B-3)
 • Zamor materijala – radni vek kertridža je istekao (kvar: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3)

Za više informacija pogledati tehničko uputstvo vašeg štampača.

Webmaster i Copyright © 2018 "ZJKiza"